ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе / Јавнa расправa о Нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2022. годину

Јавнa расправa о Нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2022. годину

На основу члана 42. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Општинско веће општине Осечина упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине

да се укључе у јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2022. годину која ће се одржати у четвртак, 28.10.2021. године, са почетком у 10 часова, у сали Скупштине општине Осечина (Карађорђева 114, Осечина).
Нацрт Одлуке о буџету општине Осечина за 2022. годину, са образложењем, као и Упитник за јавну расправу о нацрту буџета можете преузети на сајту општине Осечина www.osecina.com.
Попуњен Упитник у електронској форми се доставља на e-mail адресу: marijana.despotovic@osecina.com, а у штампаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе Осечина.

Датум објављивања позива: 22.10.2021. године

Председник Већа,
Никола Томић, с.р.

Nacrt_2022

Upitnik

Scroll To Top