ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу) код ОШ Осечина и Пецка

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу) код ОШ Осечина и Пецка

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу) код ОШ Осечина и Пецка, добра, број ЈН 404-36/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-36/2021 са понуђачем СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154
Уговорена вредност јавне набавке износи 162.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена износи 197.500,00 динара, а најнижа износи 162.000,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 20.09.2021. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 05.10.2021. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top