ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 20)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Постављање светлосних соларних трептача

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-43/2019 Број одлуке: 404-43/2019 Датум:27.08.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени ... Read More »

Услуга надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ „БРАЋА НЕДИЋ“

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) општина Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-44/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, je услуга надзора изградње котларнице на дрвну сечку ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга личног пратиоца детета

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-39/2019 Број одлуке: 404-39/2019 Датум:20.08.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Niveus Tim , Александра Јовичић ПР, Горњи Милановац, ... Read More »

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности, услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ“Браћа Недић“, топловода и топлотних подстаница у Осечини, услуге, ЈН бр.404-40/2019

Наручилац: Општинска управа Осечина Број:404-40/2019 Датум:20.08.2019. Осечина На основу чл.109. Закона о јавним набавкама, начелник Општинске управе Осечина доноси О Д Л У К У о обустави поступка јавне набавке мале вредности услуге, бр. 404-40/2019   ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности, услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку ... Read More »

Библиотека – одлика о измени јавне набавке

Read More »

Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2019/2020 години

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса наручиоца: Карађорђева 78, 14253 Осечина Интернет страница наручиоца : www.osecina.com Врста наручиоца: Локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: отворени поступак Врста предмета: услуге Опис предмета набавке: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2019/2020 ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме  и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ “Браћа Недић“

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-29/2019 Број одлуке: 404-29/2019 Датум: 13.08.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/21 и 68/15), председник општине Осечина доноси  у отвореном поступку јавне набавке УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ :  Заједничка понуда: носилац посла : – Energy Construction д.о.о. ... Read More »

ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

zakup-zemljista Read More »

Уређење набавка садница за пошумњавање

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-37/2019 Број одлуке: 404-37/2019 Датум:13.08.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Micelini“ д.о.о. Ваљево ... Read More »

Scroll To Top