ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 20)

Архива из : јавне набавке и огласи

ШКОЛА ФОТОГРАФИЈЕ

Канцеларија за младе општине Осечина организује школу фотографије за све заинтересоване грађане Укупно 4 радионице – 1 радионица седмично Трајање једне радионице 120 минута Потребно је само да поседујете телефон са камером или фотоапарат   Можете се пријавити до 24.09.2019. године на један од следећих начина: Телефоном на број 064 ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка садница за пошумњавање

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, набавка садница за пошумњавање, добра, наручилац је донео одлуку о ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ“Браћа Недић“

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-44/2019 Број одлуке: 404-44/2019 Датум:03.09.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Конинг д.о.о. Нови Сад, Данила Киша бр.7, матични број ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавке пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме  и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ “Браћа Недић“

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме  и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ “Браћа ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка брзинског дисплеја

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка брзинског дисплеја, добра, набавка на коју се закон не примењује, наручилац је донео одлуку о ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Постављање светлосних соларних трептача

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-43/2019 Број одлуке: 404-43/2019 Датум:27.08.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени ... Read More »

Услуга надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ „БРАЋА НЕДИЋ“

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) општина Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-44/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, je услуга надзора изградње котларнице на дрвну сечку ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга личног пратиоца детета

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-39/2019 Број одлуке: 404-39/2019 Датум:20.08.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Niveus Tim , Александра Јовичић ПР, Горњи Милановац, ... Read More »

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности, услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ“Браћа Недић“, топловода и топлотних подстаница у Осечини, услуге, ЈН бр.404-40/2019

Наручилац: Општинска управа Осечина Број:404-40/2019 Датум:20.08.2019. Осечина На основу чл.109. Закона о јавним набавкама, начелник Општинске управе Осечина доноси О Д Л У К У о обустави поступка јавне набавке мале вредности услуге, бр. 404-40/2019   ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности, услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку ... Read More »

Scroll To Top