ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 20)

Архива из : јавне набавке и огласи

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2020. ГОДИНИ

Obrazac 1_Prijava na javni konkurs Obrazac 2_Predlog programa ili projekta Obrazac 3_Predlog budžeta Obrazac 4_Izjava РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 060-1/2020 Дана: 14.01.2020. године Осечина У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка рачунара

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-49/2019 Број одлуке: 404-49/2019 Датум:08.01.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Електроник партнер д.о.о. Нови Београд, др.Ивана Рибара ... Read More »

Решење о расподели средстава спортским организацијама

Sport_Veće_Rešenje Read More »

Набавка рачунара

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА На основу чл. 39, 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), припремљен је дана 20.12.2019. године, П О З И В за достављање понуда у поступку јавне набавке добара – Набавка рачунара број 404-49/2019 Предметна конкурсна ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо), наручилац ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 13. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Радови, извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини ( Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-48/2019 Број одлуке: 404-48/2019 Датум:04.12.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Фер партнер Осечина, Цара Душана бр.32, матични ... Read More »

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ У ДВОРИШТУ ОШ “БРАЋА НЕДИЋ“, ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА У ОСЕЧИНИ ПО СИСТЕМУ “КЉУЧ У РУКЕ“

Општина Осечина Адреса: Карађорђева 78 Број: 404-29/2019 Датум:28.11.2019. године Осечина На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац,  доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ... Read More »

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

  izmena konkursne dokumentacije DZ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Број:404-41/2019 Дана:06.12.2019. ОСЕЧИНА __________________ ________________ ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације У вези са захтевом од 04.12.2019. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка достављамо вам следеће: ПИТАЊЕ: 1. Молимо вас за информацију везано ... Read More »

Извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

konkursna dokumentacija На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА Карађорђева 78 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 404-48/2019) 1.Назив  и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева  78, www.osecina.com Врста наручиоца: ... Read More »

Scroll To Top