ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 10)

Архива из : јавне набавке и огласи

Закључен уговор: Набавка канцеларијског материјала

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке канцеларијског материјала, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 30192000, број ЈН 404-7/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-7/2021 са понуђачем Una Mega Shop ... Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка канцеларијског материјала

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-7/2021 Број одлуке: 404-7/2021 Датум: 19.02.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, Лам.Б, матични број ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Геодетскe услуге

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-8/2021 Број одлуке: 404-8//2021 Датум: 19.02.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Тесла систем 2016 Осечина, Војводе Степе 4 б, матични број 64395254, ПИБ109739970, ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон), члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне ... Read More »

Набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу , добра – набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-1/2021, наручилац ... Read More »

Кoнкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2021. години

Кoнкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2021. години Конкурс медији 2021 Решење о распоређивању средстава и Решење о расписивању конкурса Obrazac 1 – Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja 2021 Obrazac 1 – Budzet projekta 2021 Izjava_de_minimis_2021 2021 ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2021. ГОДИНИ

Награда Општине се додељује сваке године поводом прославе Дана општине Осечина – 16. априла за највреднија достигнућа у Општини у календарској 2020. години или за континуирани рад и укупне резултате рада у области: привреде; пољопривреде и руралног развоја; васпитно-образовног рада; стваралаштва ученика и студената; медицине и социјалне заштите; урбанизма, архитектуре ... Read More »

Набавка седишта за новорођену децу

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-1/2021 Број одлуке: 404-1/2021 Датум:18.01.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Кобиг“ д.о.о. Београд, Народних ... Read More »

Набавка извођење грубих радова водовода и канализације и уградња столарије у ПУ Лане

Read More »

Набавка контејнера

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-39/2020 Број одлуке: 404-39/2020 Датум:11.12.2020. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019), председник општине Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу МНГ Пластик-Гогић доо Инђија,Краља Петра ... Read More »

Scroll To Top