ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 10)

Архива из : јавне набавке и огласи

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2021. ГОДИНИ

Read More »

ОДЛУКА о додели уговора

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-11/2021 Број одлуке: 404-11/2021 Датум: 15.03.2020. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ... Read More »

О Д Л У К А о обустави поступка јавне набавке

Наручилац: Општинска управа Осечина Број:404-9/2021 Датум:15.03.2021 Осечина На основу чл.147. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама, начелник Општинске управе Осечина доноси О Д Л У К У о обустави поступка јавне набавке ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја, ЈН бр.404-9/2021 О б ... Read More »

О Д Л У К А о обустави поступка јавне набавке

Наручилац: Општинска управа Осечина Број:404-12/2021 Датум:18.03.2021 Осечина На основу чл.147. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама, начелник Општинске управе Осечина доноси О Д Л У К У о обустави поступка јавне набавке ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње ... Read More »

Закључен уговор: Набавка геодетске услуге

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку геодетске услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге, број ЈН 404-8/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о ... Read More »

Закључен уговор: Набавка канцеларијског материјала

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке канцеларијског материјала, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 30192000, број ЈН 404-7/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-7/2021 са понуђачем Una Mega Shop ... Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка канцеларијског материјала

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-7/2021 Број одлуке: 404-7/2021 Датум: 19.02.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, Лам.Б, матични број ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Геодетскe услуге

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-8/2021 Број одлуке: 404-8//2021 Датум: 19.02.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Тесла систем 2016 Осечина, Војводе Степе 4 б, матични број 64395254, ПИБ109739970, ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон), члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне ... Read More »

Набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу , добра – набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-1/2021, наручилац ... Read More »

Scroll To Top