ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 10)

Архива из : јавне набавке и огласи

Набавка и постављање соларних светиљки на Гвозденом мосту на реци Јадар у Осечини

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Број:404-38/2021 Дана:11.10.2021. ОСЕЧИНА ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку: набавка и постављање соларних светиљки на Гвозденом мосту на реци Јадар у Осечини, добра, назив и ознака из ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА На основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, ... Read More »

ОДЛУКA о додели уговора: Постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу)

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404 -36/2021 Број одлуке: 404 -36/2021 Датум: 20.09.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични ... Read More »

Израда Локалног плана управљања отпадом општине Осечина за период 2021-2030

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда Локалног плана управљања отпадом општине Осечина за период 2021-2030, набавка на коју се закон не примењује, услуге, наручилац је ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: набавка контејнера

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка контејнера, набавка на коју се закон не примењује, радови, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Kонтрола квалитета површинских вода у рекама II реда

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке контрола квалитета површинских вода у рекама II реда, услуге, број ЈН 404-28/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-28/2021 са понуђачем Институт за заштиту на ... Read More »

Mерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-32/2021 Број одлуке: 404-32/2021 Датум: 18.08.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја бр.5, матични број 17272543 ПИБ ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка брзинског дисплеја

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка брзинског дисплеја, добра, број ЈН 404-31/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-31/2021 са понуђачем СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, ... Read More »

Обавештење о објављивању на увид документације за пројекат регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“

За потребе пројекта регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“ у општини Уб у Колубарском региону, 2020.године је припремљена Ажурирана студија о процени утицаја на животну средину у складу са националним законодавством. (Линк за преузимање) Као допуна процесу процене утицаја спроведеном у складу са националним законодавством поред постојеће студије о процени ... Read More »

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА)

Read More »

Scroll To Top