ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 10)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке набавка тоталног хербицида

Наручилац: Општинска управа Осечина Број:404-25/2021 Датум:01.07.2021 Осечина На основу чл.147. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама(“Службени гласник РС“бр.91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси О Д Л У К У о обустави поступка јавне набавке ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке набавка тоталног хербицида (са активном материјом глифосат) за потребе ... Read More »

Уништавање комараца на територији општине Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-24/2021 Број одлуке: 404-24/2021 Датум: 01.07.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ПД Синитра ДДД Ваљево, Кнез Михаилова 79, матични број – ПИБ 107498536, ... Read More »

Израда пројектне документације за изградњу тротоара у Пецкој

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-26/2021 Број одлуке: 404-26/2021 Датум: 01.07.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Хармонија пројект д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића бр. 13б, матични број , ПИБ ... Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2021. годину (“Општински службени гласник“, број 12/2020) ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: Постављање заштитне ограде на новоасфалтираним општинским путевима (Драгодол, Симића брдо и Тодорићи)

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-23/2021 Број одлуке: 404-23/2021 Датум: 08.06.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор Сопот, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, у поступку ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: Одржавање семафора у Осечин

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-22/2021 Број одлуке: 404-22/2021 Датум: 09.06.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СТЦ Шампион д.о.о. Уб, Раше Плаовића 25, матични број 17228773 ПИБ 101349377, ... Read More »

РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2021 ГОДИНИ

Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка и постављање саобраћајних знакова са соларним напајањем

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка и постављање саобраћајних знакова са соларним напајањем II 45 обавезно десно на кружном току у Осечини, добра, број ЈН 404-21/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Превентивна дератизација

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке превентивна дератизација, услуге, број ЈН 404-20/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-20/2021 са понуђачем Еко- Дез д.о.о. Београд, Вукасовићева бр.55, матични број 17054635, ПИБ ... Read More »

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2021. ГОДИНИ И ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Read More »

Scroll To Top