ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 10)

Архива из : јавне набавке и огласи

Постављање 3 (три) лежећа полицајца у зону ПУ ”Лане” у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-18/2019 Број одлуке: 404-18/2019 Датум: 03.04.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ ... Read More »

Услуга снабдевања електричном енергијом – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА Карађорђева 78 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 404-10/2019) 1.Назив и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, www.osecina.com 2. Врста наручиоца: орган јединице ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја, број ... Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Извођење хитних радова на уличном осветљењу у МЗ Горње Црниљево

јавно осветљење

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-16/2019 Број одлуке: 404-16/2019 Датум:26.03.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР ”Фер ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору : Набавка канцеларијског материјала

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, набавка канцеларијског материјала, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 30192000, број ... Read More »

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОРЕ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА – РЕАЛИЗАТОРЕ ВАННАСТАВНИХ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

На основу Одлуке Управног одбора од 21.03.2019. године, Спортски савез Осечина расписује ЈАВНИ КОНКУРС за професоре спорта и физичког васпитања- реализаторе ваннаставних спортских активности ⦁ Спортски савез „Осечина“ расписује Jавни конкурс за професоре спорта и физичког васпитања ради реализовања ваннаставних спортских активности са децом предшколског узраста, током месеца априла и ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА : Набавка рачунара и рачунарске опреме

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-15/2019 Број одлуке: 404-15/2019 Датум: 10.08.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА набавка на коју се закон не примењује УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Recit d.o.o. ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Едукације младих у вези безбедности саобраћаја

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-113/2019 Број одлуке: 404-13/2019 Датум: 15.03.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Ауто-Сигнал ... Read More »

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019.ГОДИНИ

Obrazac-1_budzet-projekta KONKURS MEDIJI 2019 Obrazac-2_narativni-i-finansijski-izvestaj Obrazac-1_prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja Obrazac-2_finansijski-deo-izvestaja Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2019. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

JAVNI POZIV-STRUČNA PRAKSA 2019 zahtev za stručnu praksu 2019 Read More »

Scroll To Top