ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ: РЕПУБЛИЧКИ РЕФЕРЕНДУМ РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ: РЕПУБЛИЧКИ РЕФЕРЕНДУМ РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Одлуком Председника Народне скупштине Републике Србије, РС број 80 од 30.11.2021. „Службени гласник“ РС 115/2021 од 30.11.2021. године, расписан је РЕПУБЛИЧКИ РЕФЕРЕНДУМ РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, за 16. ЈАНУАР 2022. године.
На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 104/2009 и 99/2011), Општинска управа општине Осечина као орган надлежан за ажурирање дела бирачког списка за подручје општине Осечина ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ ДА ЈЕ ИЗЛОЖИЛА ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА И ПОЗИВА ГРАЂАНЕ КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК И ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ИЛИ БРИСАЊЕ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА, ИЗМЕНУ, ИСПРАВКУ ИЛИ ДОПУНУ ПОДАТАКА У БИРАЧКОМ СПИСКУ, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ПОЧЕВ ОД 1. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ У 24 ЧАСА, КАДА ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ВОЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА.Обавештавају се грађани да могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећем Републичком референдуму ради потврђивања акта о промени устава Републике Србије гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).
Обавештавају се грађани да могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству.
Позивају се малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан републичког референдума да могу извршити увид у део бирачког списка, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице, уз прилагање потребних доказа.
УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ГРАЂАНИ МОГУ ИЗВРШИТИ У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА, КАРАЂОРЂЕВА 114, 2. СПРАТ КАНЦЕЛАРИЈА БР. 23, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 7:30 ДО 15:30 ЧАСОВА, А У ВАНРАДНО ВРЕМЕ, КАО И СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ ПОЗВАТИ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ У ОПШТИНИ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА 064/8136918.
Обавештавају се грађани да решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа до закључења бирачког списка, односно до 31. децембра 2021. године до 24 часа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана одређеног за одржавање референдума, Министарству за државну управу и локалну самоуправу ( 12. јануара 2022. године у 24.00 часа).

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Младенка Ненадовић
Осечина 1. децембар 2021. године
Број 208-02/2021-1

Scroll To Top