ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 9)

Архива из : јавне набавке и огласи

Mерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-32/2021 Број одлуке: 404-32/2021 Датум: 18.08.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја бр.5, матични број 17272543 ПИБ ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка брзинског дисплеја

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка брзинског дисплеја, добра, број ЈН 404-31/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-31/2021 са понуђачем СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, ... Read More »

Обавештење о објављивању на увид документације за пројекат регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“

За потребе пројекта регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“ у општини Уб у Колубарском региону, 2020.године је припремљена Ажурирана студија о процени утицаја на животну средину у складу са националним законодавством. (Линк за преузимање) Као допуна процесу процене утицаја спроведеном у складу са националним законодавством поред постојеће студије о процени ... Read More »

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА)

Read More »

Набавка тоталног хербицида (са активном материјом глифосат)

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-30/2021 Број одлуке: 404-30/2021 Датум: 02.08.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Агромаркет д.о.о. Крагујевац, Дистрибутивни центар Дивци, матични број 07593252, ПИБ 102135221, у ... Read More »

Контрола квалитета површинских вода у рекама II реда

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-28/2021 Број одлуке: 404-28/2021 Датум: 02.08.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, Марка Миљанова 9 и ... Read More »

Набавка контејнера

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-29/2021 Број одлуке: 404-29/2021 Датум:02.08.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу МНГ Пластик-Гогић доо Инђија, ... Read More »

Израда Локалног плана управљања отпадом општине Осечина за период 2021-2030

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-27/2021 Број одлуке: 404-27/2021 Датум: 27.07.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу – заједничка понуда –  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд , Немањина 6/IV, матични ... Read More »

Постављање заштитне ограде на новоасфалтираним путевима (Драгодол, Симића брдо и Тодорићи)

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке постављање заштитне ограде на новоасфалтираним путевима (Драгодол, Симића брдо и Тодорићи), број ЈН 404-23/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-23/2021 са понуђачем СР Антикор, Војислав ... Read More »

Израда пројектне документације за изградњу тротоара у Пецкој

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда пројектне документације за изградњу тротоара у Пецкој,  број ЈН 404-26/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-26/2021 са понуђачем  Хармонија пројект д.о.о. Ваљево, Милована Глишића 13Б, ... Read More »

Scroll To Top