ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање и замена лежећих полицајаца (три у улици Вука Караџића и по један у Обилићевој и Хајдук Вељковој) са пратећом вертикалном сигнализацијом

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање и замена лежећих полицајаца (три у улици Вука Караџића и по један у Обилићевој и Хајдук Вељковој) са пратећом вертикалном сигнализацијом

Општина Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке постављање и замена лежећих полицајаца (три у улици Вука Караџића и по један у Обилићевој и Хајдук Вељковој) са пратећом вертикалном сигнализацијом, услуге,  број ЈН 404-13/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-13/2022 са понуђачем  СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154

Уговорена вредност јавне набавке износи 498.200,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена  износи 536.000,00 динара, а најнижа износи 498.200,00  динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 22.03.2022. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 08.04.2022. године.

Уговор је закључен до извршења предметне услуге.

Scroll To Top