ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 30)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: услуга снабдевања електричном енергијом

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-10/2019 Број одлуке: 404-10/2019 Датум: 09.04.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, ... Read More »

З А П И С Н И К: Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма удружења на територији општине Осечина у 2019. години

У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ бр. 16/2018), чл. ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење хитних радова на уличном осветљењу у МЗ Горње Црниљево

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке извођење хитних радова на уличном осветљењу у МЗ Горње Црниљево, набавка на коју се ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, за јавну набавку одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, ... Read More »

Постављање 3 (три) лежећа полицајца у зону ПУ “Лане“ у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-18/2019 Број одлуке: 404-18/2019 Датум: 03.04.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ ... Read More »

Услуга снабдевања електричном енергијом – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА Карађорђева 78 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 404-10/2019) 1.Назив и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, www.osecina.com 2. Врста наручиоца: орган јединице ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја, број ... Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Извођење хитних радова на уличном осветљењу у МЗ Горње Црниљево

јавно осветљење

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-16/2019 Број одлуке: 404-16/2019 Датум:26.03.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Фер ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору : Набавка канцеларијског материјала

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, набавка канцеларијског материјала, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 30192000, број ... Read More »

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОРЕ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА – РЕАЛИЗАТОРЕ ВАННАСТАВНИХ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

На основу Одлуке Управног одбора од 21.03.2019. године, Спортски савез Осечина расписује ЈАВНИ КОНКУРС за професоре спорта и физичког васпитања- реализаторе ваннаставних спортских активности ⦁ Спортски савез „Осечина“ расписује Jавни конкурс за професоре спорта и физичког васпитања ради реализовања ваннаставних спортских активности са децом предшколског узраста, током месеца априла и ... Read More »

Scroll To Top