ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 30)

Архива из : јавне набавке и огласи

Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-13/2019 Дана:04.03.2019 ОСЕЧИНА ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја , доставите понуду према спецификацији из прилога. Понуде доставити у року од 8 дана по ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2019. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 060-15/2019 Дана: 28.02.2019. године Осечина У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА : Набавка материјала за јавно осветљење

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-11/2019 Број одлуке: 404-11/2019 Датум: 01.03.2019. године  На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Mak Trade Group ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за јавну набавку геодетске услуге

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку геодетске услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: ... Read More »

Набавка канцеларијског материјала

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-12/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка канцеларијског материјала , ... Read More »

Набавкa услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању саобраћајне ... Read More »

Хватање, уклањање паса са јавних површина

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање ... Read More »

Набавка материјала за јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-11/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за јавно осветљење ... Read More »

Jавнa набавкa геодетскe услуге

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-8/2019 Број одлуке: 404-8//2019 Датум: 11.02.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Тесла систем 2016 ... Read More »

Jавнa набавкa обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-6/2019 Број одлуке: 404-6/2019 Датум: 11.02.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу G4S Secure Solutions ... Read More »

Scroll To Top