ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 32)

Архива из : јавне набавке и огласи

Jавнa набавкa геодетскe услуге

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-8/2019 Број одлуке: 404-8//2019 Датум: 11.02.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Тесла систем 2016 ... Read More »

Jавнa набавкa обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-6/2019 Број одлуке: 404-6/2019 Датум: 11.02.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу G4S Secure Solutions ... Read More »

Набавка обезбеђивање и означавање суседне кривине

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-9/2019 Број одлуке: 404-9/2019 Датум:11.02.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ... Read More »

Услуга стручног надзора на радовима на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-5/2019 Број одлуке: 404-5/2019 Датум: 05.02.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Пут“ предузетник ... Read More »

Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-7/2019 Број одлуке: 404-7/2019 Датум: 06.02.2019. године  На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина доноси  ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Хигијена Томић“ Рубрибреза, ... Read More »

Набавка горива коришћењем дебитне картице

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-4/2019 Број одлуке: 404-4/2019 Датум: 05.02.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу НИС а.д. Nови Сад ... Read More »

Изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 700м

јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 700м, набавка на коју се ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2019. ГОДИНИ

Награда Општине се додељује сваке године поводом прославе Дана општине Осечина – 16. априла за највреднија достигнућа у Општини у календарској 2018. години или за континуирани рад и укупне резултате рада у области: привреде; пољопривреде и руралног развоја; васпитно-образовног рада; стваралаштва ученика и студената; медицине и социјалне заштите; урбанизма, архитектуре ... Read More »

Набавка сигурносних седишта за новорођену децу у 2019. години

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу у 2019. години, добра – набавка на коју ... Read More »

Oбезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА Карађорђева 78 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 404-6/2019)   1.Назив и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, www.osecina.com Врста наручиоца: орган ... Read More »

Scroll To Top