ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 32)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Jавне набавке набавка садница за пошумњавање

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка садница за пошумњавање, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-31/2018, ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200 м

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-32/2018 Број одлуке: 404-32/2018 Датум: 07.11.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Хармонија пројект“ д.о.о. из Ваљева, Војводе ... Read More »

ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка садница за пошумњавање

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-31/2018 Број одлуке: 404-31/2018 Датум: 05.11.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Micelini“ д.о.о. Ваљево , Рајковачка 17, ... Read More »

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ набавка материјала за јавно осветљење

Општина Осечина Адреса: Карађорђева 78 Број: 404-12/2018 Датум:01.11.2018. године   На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ набавка материјала за јавно осветљење број 404-12/2018 од 28.03.2018. ... Read More »

ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог кандидата Озрена Павић из Плушца

На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 34/2010- Одлука УС и 54/2011) и на основу члана 50, 51. став 1 Одлуке о месним заједницама („Општински службени гласник“, бр. 2/09, 3/10), разматрајући предлог кандидата за члана Савета у МЗ Плужац, број 5/2018 од ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА  На основу члана 4. 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник ... Read More »

ОГЛАС: За прикупљање писаних понуда за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Осечина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Комисија за спровођење поступака прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давња у закуп ствари у јавној својини општине Осечина као и поступака јавног надметања и прикупљања писмених понуда Број: 463-4/2018 Дана: 25.10.2018. год. О с е ч и н а На основу Одлуке Скупштине општине Осечина ... Read More »

Решење о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину

На основу чл.51. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл.46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“бр.129/07 и 83/2014 – др.закон) члана 65.Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 7/08 и 6/2015) члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (“Општински службени ... Read More »

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

Општина Осечина Адреса: Карађорђева 78 Број: 404-5/2018 Датум:18.10.2018. године   На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање ... Read More »

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ОСЕЧИНА

oglas II krug Read More »

Scroll To Top