ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Постављање и монтажа еластичне одбојне ограде са завршетцима  у дужини од 85 метара
Постављање и монтажа еластичне одбојне ограде са завршетцима  у дужини од 85 метара

Постављање и монтажа еластичне одбојне ограде са завршетцима  у дужини од 85 метара

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-26/2019
Дана:05.06.2019.
ОСЕЧИНА

_________________

________________

  ПРЕДМЕТ:   позив за достављање понуда

У вези са позивом за достављање понуда  у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, набавка: постављање заштитне ограде у Карађорђевој улици (крак према радио Осечини),  а према спецификацији радова у прилогу овог позива

Рок за достављање понуда до 13.06.2019. године до 12 часова а отварање истих је 13.06.2019. године у 12,15 часова.

С поштовањем,

                                                                    ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

                                                                                           НАЧЕЛНИК

                                                                                       Милан Урошевић

 

 СПЕЦИФИКАЦИЈА

 

  1. Постављање и монтажа еластичне одбојне ограде са завршетцима  у дужини од 85 метара

укупна цена без ПДВ-а:____________________

укупна цена са ПДВ-ом:____________________

 

 

Понуђач:

___________________

Scroll To Top