ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Превентивна дератизација

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Превентивна дератизација

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке превентивна дератизација, услуге – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-21/2019,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-21/2019 са Еко-Тим д.о.о. Лозница, матични број 06938205, ПИБ 101562515

Процењена вредност јавне набавке износи 208.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 4 понуде.

Највиша понуђена цена износи 249.230,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 91.152,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 09.05.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 23.05.2019. године.

Уговор је закључен до 30.09.2019.године .

Scroll To Top