ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 34)

Архива из : јавне набавке и огласи

Припремна настава за полагање пријемног испита на факултетима

Канцеларија за младе општине Осечина организује припремну наставу за полагање пријемног испита на факултетима из предмета: 1) Математика. Укупан фонд часова је 40, а они ће бити распоређени у 10 термина. Први термин (4 часа) биће одржан почетком фебруара 2019. године. Часове ће држати професори Ваљевске гимназије. Сви заинтересовани могу ... Read More »

Jавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Осечина за 2018. годину намењених пројектним активностима спортских организација

Predlog programa_sport_2018. Javni Konkurs_sport_2018. Predlog programa_sport_2018. Javni Konkurs_sport_2018. Read More »

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМСИЈЕ

Република Србија Општина Осечина Жалбена комисија Број 117-1/2018 Датум 14.11.2018. Осечина На основу члана 177. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016), Жалбена комисија општине Осечина, 14.11.2018. године доноси ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМСИЈЕ члан 1. Овим пословником уређују се начин рада ... Read More »

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ СЕРТИФИКОВАНИХ САДНИЦА ВОЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2018. ГОДИНИ

konkurs-vocarstvo 2018 Kontakt: Miodrag Stanišić dipl.ecc Opština Osečina Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj tel. +381 64 813 6913 +381 14 451 158 Read More »

Израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200 м

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com  објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200 м – ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Jавне набавке набавка садница за пошумњавање

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка садница за пошумњавање, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-31/2018, ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200 м

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-32/2018 Број одлуке: 404-32/2018 Датум: 07.11.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Хармонија пројект“ д.о.о. из Ваљева, Војводе ... Read More »

ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка садница за пошумњавање

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-31/2018 Број одлуке: 404-31/2018 Датум: 05.11.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Micelini“ д.о.о. Ваљево , Рајковачка 17, ... Read More »

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ набавка материјала за јавно осветљење

Општина Осечина Адреса: Карађорђева 78 Број: 404-12/2018 Датум:01.11.2018. године   На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ набавка материјала за јавно осветљење број 404-12/2018 од 28.03.2018. ... Read More »

ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог кандидата Озрена Павић из Плушца

На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 34/2010- Одлука УС и 54/2011) и на основу члана 50, 51. став 1 Одлуке о месним заједницама („Општински службени гласник“, бр. 2/09, 3/10), разматрајући предлог кандидата за члана Савета у МЗ Плужац, број 5/2018 од ... Read More »

Scroll To Top