ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 35)

Архива из : јавне набавке и огласи

Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2018/2019 години

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса наручиоца: Карађорђева 78, 14253 Осечина Интернет страница наручиоца : www.osecina.com Врста наручиоца: Локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: отворени поступак Врста предмета: услуге Опис предмета набавке: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2018/2019 ... Read More »

Додела уговора: Ларвицидно третирање комараца на територији општине Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-24/2018 Број одлуке: 404-24/2018 Датум:02.08.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Циклон 92 ... Read More »

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке добара – Набавка рачунарске опреме број 404-25/2018

На основу чл. 39, 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), припремљен је дана 31.07.2018. године, П О З И В за достављање понуда у поступку јавне набавке добара – Набавка рачунарске опреме број 404-25/2018 Предметна конкурсна документација ... Read More »

Решење о расподели средстава за суфинансирање производње медијског садржаја у 2018. год

Решење о расподели средстава за суфинансирање производње медијског садржаја у 2018. год rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja u 2018.god   Решење о формирању комисије за расподелу средстава за суфинансирање производње медијског садржаја у 2018. год rešenje o formiranju komisije za raspodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje medijskog ... Read More »

ДОДЕЛA УГОВОРА – уређење заштитног појаса локалних путева

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-23/2018 Број одлуке: 404-23/2018 Датум:30.07.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Фер ... Read More »

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Општина Осечина Адреса: Карађорђева 78 Број: 404-9/2018 Датум:24.07.2018. године Осечина   На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА број 404-9/2018 од ... Read More »

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA MODERNIZACIJU I UNAPREĐENjE TEHNIČKE OPREMLjENOSTI POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA U 2018. GODINI

Konkurs mehanizacija 2018 Konkurs mehanizacija 2018 Read More »

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA RAZVOJ PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA U 2018. GODINI

Konkurs pcelarstvo 2018 Konkurs pcelarstvo 2018 Read More »

Zapisnik komisije za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja u 2018 godini

zapisnik komisije za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadrzaja u 2018 godini Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору израда идејног пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда идејног пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка, услуге, набавка на коју се ... Read More »

Scroll To Top