ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 40)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОДЛУКА: Превентивна дератизација и дезинсекција

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-16/2018 Број одлуке: 404-16/2018 Датум:03.04.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује)   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Циклон ... Read More »

Набавка одржавање јавног осветљења

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке одржавање јавног осветљења, набавка на коју се закон не примењује, услуге oзнака и ... Read More »

Набавка геодетске услуге

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку геодетске услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: ... Read More »

ОДЛУКА: Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-17/2018 Број одлуке: 404-17/2018 Датум: 03.04.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, матични број ... Read More »

ОДЛУКА: Набавка брзинског дисплеја

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-18/2018 Број одлуке: 404-18/2018 Датум: 03.04.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ... Read More »

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “БРАЋА НЕДИЋ“ У ОСЕЧИНИ

Општина Осечина Адреса: Карађорђева 78 Број: 404-92017 Датум:27.03.2018. године Осечина На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “БРАЋА НЕДИЋ“ ... Read More »

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ОСЕЧИНИ

Општина Осечина Адреса: Карађорђева 78 Број: 404-11/2017 Датум:29.03.2018. године Осечина    На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ОСЕЧИНИ број ... Read More »

ДОДЕЛA УГОВОРА: Услуга одржавања јавног осветљења

јавно осветљење

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-15/2018 Број одлуке: 404-15/2018 Датум: 28.03.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР Фер партнер Осечина, ... Read More »

Набавка превентивна дератизација и дезинсекција

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Број:404-16/2018 Дана:26.03.2018. ОСЕЧИНА ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде             Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку превентивна дератизација и дезинсекција, услуге, назив и ознака из општег речника набавке: 90923000, а према спецификацији у прилогу. ... Read More »

Oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Број:404-17/2018 Дана:23.03.2018 ОСЕЧИНА ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде             Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, услуге, назив и ознака из општег речника набавке: 34928470-сигнализација, а према спецификацији у ... Read More »

Scroll To Top