ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 38)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОГЛАС: За прикупљање писаних понуда за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Осечина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Комисија за спровођење поступака прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давња у закуп ствари у јавној својини општине Осечина као и поступака јавног надметања и прикупљања писмених понуда Број: 463-4/2018 Дана: 25.10.2018. год. О с е ч и н а На основу Одлуке Скупштине општине Осечина ... Read More »

Решење о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину

На основу чл.51. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл.46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“бр.129/07 и 83/2014 – др.закон) члана 65.Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 7/08 и 6/2015) члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (“Општински службени ... Read More »

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

Општина Осечина Адреса: Карађорђева 78 Број: 404-5/2018 Датум:18.10.2018. године   На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање ... Read More »

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ОСЕЧИНА

oglas II krug Read More »

Превоз ученика основних школа и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2018/2019

превоз путника

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке превоз ученика основних школа и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2018/2019, ... Read More »

ОБУСТАВA ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Mерење квалитета ваздуха

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-29/2018 Број одлуке: 404-29/2018 Датум: 01.10.2018. године  На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе општине Осечина доноси ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРВОМ НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

skupština opštine

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРВОМ НАЦРТУ СТАТУТА  ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА  На основу члана 5. Одлуке о приступању изради Статута општине Осечина и именовању Комисије за израду нацрта Статута („Општински службени гласник“, бр.5/2018), председник Скупштине општине Осечина обавештава да ће се јавна расправа (отворени састанак) о првом нацрту ... Read More »

Јавни конкурс за финансирање активности удружења на територији општине Осечина за 2018. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 060-33/2018 Дана: 04.09.2018.   На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2018. годину (број 060-29/2018 од 01.08.2018. године), чл. 65. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 7/08 и 6/15) и Правилника о начину финансирања активности удружења ... Read More »

ОДЛУКА: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2018/2019 годину

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-26/2018 Број одлуке: 404-26/2018 Датум:06.09.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Алко турс“ д.о.о. Ваљево, Унска ... Read More »

Први нацрт Статута

skupština opštine

На основу члана 4. Одлуке о приступању изради Статута општине Осечина и именовању комисије за израду нацрта Статута бр.060-29-1/2018 од 2.08.2018.године, Комисија за израду нацрта Статута је утврдила и јавно објављује први нацрт Статута општине Осечина. Позивају се правна и физичка лица, органи, удружења и организације да доставе Комисији примедбе, ... Read More »

Scroll To Top