ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 39)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут

јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 600м, набавка на коју се ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина, добра, набавка на ... Read More »

Mерење квалитета ваздуха у Осечини

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНA Број:404-29/2018 Дана:30.08.2018 ОСЕЧИНА ПРЕДМЕТ: позив за достављање понуда Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, доставите понуду за мерење квалитета ваздуха у Осечини . Ради праћења квалитета ваздуха (мониториг) на територији општине Осечина, потребно је у Осечини извршити два ... Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 600м

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-28/2018 Број одлуке: 404-28/2018 Датум:28.08.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Фер ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка рачунарске опреме

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, набавка рачунарске опреме, ознака из општег речника јавне набавке: 48822000 -рачунарски сервер, ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Ларвицидно третирање комараца

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке ларвицидно третирање комараца на територији општине Осечина, набавка на коју се закон не примењује, ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Уређење заштитног појаса

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке уређење заштитног појаса, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-23/2018, наручилац ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-27/2018 Број одлуке: 404-27/2018 Датум: 17.08.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе општине Осечина доноси  ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ  УГОВОР СЕ ... Read More »

Набавка рачунарске опреме

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-25/2018 Број одлуке: 404-25/2018 Датум: 10.08.2018. године  На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси  ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Recit d.o.o. Београд, ... Read More »

Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2018/2019 години

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса наручиоца: Карађорђева 78, 14253 Осечина Интернет страница наручиоца : www.osecina.com Врста наручиоца: Локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: отворени поступак Врста предмета: услуге Опис предмета набавке: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2018/2019 ... Read More »

Scroll To Top