ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 39)

Архива из : јавне набавке и огласи

Геодетске услуге

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-13/2018, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је Геодетске услуге , ознака ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда техничке документације за изградњу котларнице на био масу

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, израда техничке документације за изградњу котларнице на био ... Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-9/2018 Број одлуке: 404-9/2018 Датум: 07.03.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Сет д.о.о. Шабац, Браће Недића бр.1, ... Read More »

Набавка материјала за јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-12/2018, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за јавно осветљење ... Read More »

ШКОЛА ПЛЕСА

Канцеларија за младе општине Осечина и Народна библиотека Осечина и ове године организују школу плеса. Школу ће водити инструктори из плесног клуба „РМП Колубара“ и иста ће се састојати од 10 часова. Часови почињу у понедељак, 12. марта. Нема узрасних ограничења. Сви заинтересовани могу да се пријаве на телефон: 064 ... Read More »

ОДЛУКА о ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-8/2018 Број одлуке: 404-8/2018 Датум: 23.02.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Пут“ предузетник ... Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавке канцеларијског материјала

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-7/2018 Број одлуке: 404-7/2018 Датум: 23.02.2018. године  На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси  ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Una Mega ... Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда нацрта Акционог плана безбедности саобраћаја општине Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-10/2018 Број одлуке: 404-10/2018 Датум:23.02.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ... Read More »

Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода

Позив за достављање понуде Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса наручиоца: Карађорђева 78, 14253 Осечина Интернет страница наручиоца : www.osecina.com Врста наручиоца: Локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуге Опис предмета набавке: израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода Конкурсном документацијом ближе су одређени ... Read More »

НВО

На основу чл.46.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“бр.129/07 и 83/2014 – др.закон) члана 65.Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 7/08 и 6/2015) члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (“Општински службени гласник“ бр.10/08) Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 12.02.2018.године донело је Р ... Read More »

Scroll To Top