ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 41)

Архива из : јавне набавке и огласи

Набавка брзинског дисплеја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Број:404-18/2018 Дана:23.03.2018. ОСЕЧИНА ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку брзинског дисплеја, добра, назив и ознака из општег речника набавке: 34923000-опрема за контролу друмског саобраћаја, а према спецификацији ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ: O закљученом уговору израда нацрта Акционог плана безбедности саобраћаја на путевима општине Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда нацрта Акционог плана безбедности саобраћаја на путевима општине Осечина за период 01.01.2018.-31.12.2022.године – набавка ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ: O закљученом уговору израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода, услуге, ознака ... Read More »

Набавка службеног возила

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА Карађорђева 78 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 404-14/2018) 1.Назив и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, www.osecina.com Врста наручиоца: орган јединице ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-11/2018 Број одлуке: 404-11/2018 Датум: 12.03.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу STOP ... Read More »

Геодетске услуге

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-13/2018, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је Геодетске услуге , ознака ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда техничке документације за изградњу котларнице на био масу

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, израда техничке документације за изградњу котларнице на био ... Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-9/2018 Број одлуке: 404-9/2018 Датум: 07.03.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Сет д.о.о. Шабац, Браће Недића бр.1, ... Read More »

Набавка материјала за јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-12/2018, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за јавно осветљење ... Read More »

ШКОЛА ПЛЕСА

Канцеларија за младе општине Осечина и Народна библиотека Осечина и ове године организују школу плеса. Школу ће водити инструктори из плесног клуба „РМП Колубара“ и иста ће се састојати од 10 часова. Часови почињу у понедељак, 12. марта. Нема узрасних ограничења. Сви заинтересовани могу да се пријаве на телефон: 064 ... Read More »

Scroll To Top