ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 41)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору постављање лежећег полицајца у зони ОШ “Војвода Мишић“ у Гуњацима

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке постављање лежећег полицајца у зони ОШ “Војвода Мишић“ у Гуњацима са пратећом вертикалном сигнализацијом ... Read More »

ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО У ТЕЛУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 2017. – 2022

На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ број 7/08), Одлуке председника општине Осечина (број: 110-1/2018), Пословника о раду Комисије за расписивање Јавног конкурса за образовање тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана (број 110-1-2/2018 од 20.06.2018. године, у даљем тексту: „Комисија“), Комисија расписује ... Read More »

ОДЛУКA о додели уговора постављање лежећег полицајца у зони ОШ“Војвода Мишић“ у Гуњацима

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-20/2018 Број одлуке: 404-20/2018 Датум: 18.06.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Сопот, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ ... Read More »

Решење о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину

На основу чл.51. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл.46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“бр.129/07 и 83/2014 – др.закон) члана 65.Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 7/08 и 6/2015) члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (“Општински службени ... Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ- ДОДЕЛУ ПОЧЕТНЕ ПОМОЋИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ И РАЗВОЈ МАЛИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2018. ГОДИНИ

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJA ZA UNAPREÐENjE RURALNE EKONOMIJE- DODELU POCETNE POMOCI ZA POKRETANjE POSLOVANjA ZA MLADE POLjOPRIVREDNIKE I RAZVOJ MALIH POLjOPR (docx) KONKURS-ZA-DODELU-PODSTICAJA-ZA-UNAPREÐENjE-RURALNE-EKONOMIJE-DODELU-POCETNE-POMOCI-ZA-POKRETANjE-POSLOVANjA-ZA-MLADE-POLjOPRIVREDNIKE-I-RAZVOJ-MALIH-POLjOPR (PDF) Read More »

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УМАТИЧЕНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2018. ГОДИНИ

KONKURS O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE NABAVKE UMATICENIH PRIPLODNIH GRLA JAGNjADI I JARADI NA TERITORIJI OPŠTINE OSECINA U 2018. GODINI Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КРАТКОРОЧНОГ КРЕДИТИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПРЕКО БАНАКА У 2018. ГОДИНИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KRATKOROCNOG KREDITIRANjA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE PREKO BANAKA U 2018. GODINI ZA PODRUCJE OPŠTINE OSECINA Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС: ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

локана самоуправа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА  На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 13. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, ... Read More »

Јавни конкурс за финансирање активности удружења на територији општине Осечина за 2018. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 060-21/2018 Дана: 30.05.2018. На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2018. годину (број 060-18/2018 од 14.05.2018. године), чл. 65. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 7/08 и 6/15) и Правилника о начину финансирања активности удружења на ... Read More »

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ОСЕЧИНИ

Општина Осечина Адреса: Карађорђева 78 Број: 404-11/2017 Датум:24.05.2018. године   На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА ... Read More »

Scroll To Top