ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору постављање лежећег полицајца у зони ОШ ”Војвода Мишић” у Гуњацима

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору постављање лежећег полицајца у зони ОШ ”Војвода Мишић” у Гуњацима

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке постављање лежећег полицајца у зони ОШ ”Војвода Мишић” у Гуњацима са пратећом вертикалном сигнализацијом и постављањем заштитне ограде, услуге – набавка на коју се закон не примењује, ознака из општег речника јавне набавке: 45233294 постављање путне саобраћајне сигнализације, број ЈН 404-20/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-20/2018 са СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Сопот, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154

Процењена вредност јавне набавке износи 416.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена износи 441.000,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 415.000,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 18.06.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 25.06.2018. године.

Уговор је закључен до 31.07.2018.године .

 

Scroll To Top