ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО У ТЕЛУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 2017. – 2022

ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО У ТЕЛУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 2017. – 2022

На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ број 7/08), Одлуке председника општине Осечина (број: 110-1/2018), Пословника о раду Комисије за расписивање Јавног конкурса за образовање тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана (број 110-1-2/2018 од 20.06.2018. године, у даљем тексту: „Комисија“), Комисија расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО У ТЕЛУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 2017. – 2022. ГОДИНЕ

 

Позивају се грађани општине Осечина да доставе кандидатуре за чланство у Телу за праћење примене локалног антикорупцијског плана општине Осечина 2017. – 2022. (у даљем тексту: Тело)

Лица која су заинтересована за чланство у Телу морају да испуњавају следеће услове:

1) Не могу бити носиоци било које функције у политичкој странци;

2) Не могу бити јавни функционери у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције;

3) Нису радно ангажовани у органима општине Осечина по било ком основу;

4) Имају место пребивалишта на територији општине Осечина и да су пунолетни;

5) Нису осуђивани или се против њих не води судски поступак за дела која се односе на корупцију.

 

Грађани који подносе кандидатуру за чланство у Телу достављају следећа документа:

– Пријаву на конкурс – својеручно написану и потписану, са достављеним контакт подацима за подносиоце пријаве (адреса и телефон) као и са мотивационим писмом које садржи обавезне одговоре на следећа питања: Шта вас мотивише да се пријавите за чланство у телу за праћење примене локалног антикорупцијског плана (у даљем тексту: „ЛАП“)? Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву и шта бисте сугерисали у вези са тим? Чиме лично можете допринети решавању проблема корупције у друштву? Како оцењујете локални антикорупцијски план општине Осечина 2017. – 2022.? Каквим резултатом бисте били задовољни када је у питању спровођење ЛАП-а?,

Кратку биографију,

– Својеручно потписану изјаву да подносилац пријаве није носилац било које функције у политичкој странци и да није јавни функционер у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције,

– Потврду надлежне полицијске Управе да подносилац пријаве није осуђиван, као и потврду надлежног суда да се против истог не води истрага,

– Копију личне карте,

– Попуњен упитник, који се налази на званичној интернет презентацији општине Осечина (www.osecina.com)

Документацију у затвореној запечаћеној коверти, са назнаком „Не отварати – Пријава на јавни конкурс за чланство у телу за праћење примене ЛАП-а“, предати лично на писарници Општинске управе Осечина, ул. Карађорђева бр. 78, или послати поштом на следећу адресу:

Општина Осечина

Комисији за расписивање Јавног конкурса за образовање тела за праћење примене ЛАП-а

Ул. Карађорђева бр. 78

14253 Осечина

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања у листу „Напред“ Ваљево.

Председник Комисије,

с.р. Миодраг Станишић

Poslovnik o radu Komisije_LAP Uslovi,

kriterijumi i merila_LAP Upitnik_LAP

Javni konkurs

Lokalni antikorupcijski plan opstine Osecina- Konacna verzija

Komisija_sastav

Scroll To Top