ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 42)

Архива из : јавне набавке и огласи

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2018. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

KONKURS SAMOZAPOSLJAVANJE 2018 Obrazac biznis plana 2018.godina Read More »

KОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018.ГОДИНИ

KONKURS MEDIJI 2018 obrazac 2. Narativni i finansijski izvestaj _______ 1- _______ __ _________ ____________ __ _______ ______ ___________ _______ 1- _____ ________ obrazac-2-finansijski-deo-izvestaja Read More »

Достава решења путем јавног објављивања о експропријацији

resenje 1 resenje 2 Read More »

Јавно објављивање решења о експропријацији

Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ: Набавка службеног возила

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку службеног возила, добра, ознака из општег речника јавне набавке: ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ: Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com  објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, ознака из општег ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ: Набавка брзинског дисплеја,

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, набавка брзинског дисплеја, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 34923000-опрема за ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Oдржавање јавног осветљења

јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке одржавање јавног осветљења, набавка на коју се закон не примењује, услуге oзнака и ... Read More »

Извођење радова на реконструкцији и доградњи Спортског центра у Осечини

школа математике

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОСЕЧИНА Карађорђева 78 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 18/18) 1.Назив и адреса интернет странице наручиоца: општине Осечина, Карађорђева 78, www.osecina.com Врста наручиоца: јавна установа 3.Врста ... Read More »

ОДЛУКА: Превентивна дератизација и дезинсекција

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-16/2018 Број одлуке: 404-16/2018 Датум:03.04.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује)   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Циклон ... Read More »

Scroll To Top