ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 42)

Архива из : јавне набавке и огласи

Израда Елабората хитних радова на регулацији реке Пецка (км 1+165-км 1+630)

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-33/2017 Број одлуке: 404-33/2017 Датум: 07.12.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ХГ “Хидро група“ ... Read More »

Израда рампе преко насипа реке Пецка у селу Бастав

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-34/2017 Број одлуке: 404-34/2017 Датум: 07.12.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ХГ “Хидро ... Read More »

Набавка грађевинског материјала

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-32/2017 Број одлуке: 404-32/2017 Датум: 07.12.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Марић комерц“ д.о.о. ... Read More »

Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини – додела уговора

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-11/2017 Број одлуке: 404-11/2017| Датум:06.12.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ:  УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ : ГП Компресор инг ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС за професоре спорта и физичког васпитања- реализаторе ваннаставних спортских активности

Спортски савез Осечина Карађорђева бр. 78 14253 Осечина Број: 66-2-11/2017 Датум: 05.12.2017. године На основу Одлуке Управног одбора Спортског савеза Осечина од 30.11.2017. године, Спортски савез Осечина расписује ЈАВНИ КОНКУРС за професоре спорта и физичког васпитања- реализаторе ваннаставних спортских активности Спортски савез „Осечина“ расписује Jавни конкурс за професоре спорта и ... Read More »

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ

На основу члана 6. и 7а Закона о порезима на имовину ( „Службени гласник РС“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013),  и члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“, број 7/2008, 6/2015), Скупштина општине Осечина на првој седници по хитном поступку, ... Read More »

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ СЕРТИФИКОВАНИХ САДНИЦА ВОЋА

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину (“Општински службени гласник“, број _10/2016_) ... Read More »

Uputstvo za pripremu budžeta opštine za 2022.

Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budzeta Obrasci_za_programski_budzet_2023-predefinisani Pregled izmena Aneksa 5 Uputstva za izradu programskog budzeta Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave Uputstvo 2023 Uputstvo za izradu programskog budzeta Uputstvo za pripremu budžeta opštine za 2021. Uputstvo za izradu programskog budzeta ... Read More »

Израда нацрта стратегије безбедности саобраћаја општине Осечина за период 2018-2023 година

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда нацрта стратегије безбедности саобраћаја општине Осечина  за период 2018-2023 година – набавка на коју ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору на инвестиционом одржавању објекта Основне школе “ Браћа Недић“ у Осечини

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе “ Браћа Недић“ у Осечини -радови, ... Read More »

Scroll To Top