ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору израда идејног пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору израда идејног пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке израда идејног пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка, услуге, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-21/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-21/2018 са ХГ “Хидро група“ д.о.о. Београд, Булевар Михаила Пупина бр.10 з/I/п.п 8, матични број 20263644, ПИБ 104887158

Уговорена вредност јавне набавке износи 450.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена јединична цена у износи  580.000,00 дин. без ПДВ-а, а најнижа понуђена јединична цена износи 450.000,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 27.06.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 03.07.2018. године.

Уговор је закључен до извршења услуге и предаје документације.

 

Scroll To Top