ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина, добра, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-272018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-27/2018 са “Агроинжењеринг ЖИС“ д.о.о. Ваљево, Златиборска бр.14, матични број 17181840, ПИБ 100076660

Уговорена вредност јавне набавке износи 163.636,50 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена јединична цена износи 165.150,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена јединична цена износи 163.636,50 без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 17.08.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 22.08.2018. године.

Уговор је закључен до 30.09.2018.године.

Scroll To Top