ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Ларвицидно третирање комараца
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Ларвицидно третирање комараца

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Ларвицидно третирање комараца

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке ларвицидно третирање комараца на територији општине Осечина, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-24/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-24/2018 са Циклон 92 д.о.о. Београд, улица Прешевска бр.2, ПИБ 100228362, матични број 06766196,

Уговорена вредност јавне набавке износи 325.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 403.000,00 дин., без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена износи 325.000,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана . године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 16.08.2018. године.

Уговор је закључен до 15.09.2018.године.

Scroll To Top