ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Уређење заштитног појаса
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Уређење заштитног појаса

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Уређење заштитног појаса

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке уређење заштитног појаса, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-23/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-23/2018 са СЗР “Фер партнер“ Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980

Уговорена вредност јавне набавке износи 333.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена јединична цена у износи 2,60 дин. по м2 без ПДВ-а, а најнижа понуђена јединична цена износи 2,00 дин. по м2 без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 30.07.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 06.08.2018. године.

Уговор је закључен до 30.09.2018.године.

Scroll To Top