ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Mерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој

Mерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-30/2019
Дана:17.06.2019.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:   позив за достављање понуда

Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, доставите понуду за  мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој.

Ради праћења квалитета ваздуха (мониториг) на територији општине Осечина,

потребно је у Осечини и Пецкој извршити два мерења  квалитета ваздуха (летњи и зимски).

Мерења извршити на два мерна месту у Осечини, улица Браће Недић и у Пецкој ул.Краља Петра I .

Параметри који треба анализирати су:

  • Концентрација сумпордиоксида (SO2)
  • Концентрација азотових оксида,
  • Концентрација чађи.

Рок за достављање понуда до 25.06.2019. године до 12 часова а разматрање истих је 25.06.2019. године у 12,30 часова.

С поштовањем,

                                                                    ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

                                                                                           НАЧЕЛНИК

                                                                                       Милан Урошевић

Scroll To Top