ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ: Набавка тоталног хербицида

ОБАВЕШТЕЊЕ: Набавка тоталног хербицида

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина, добра – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-24/2019,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-24/2019 са ”Агроинжењеринг ЖИС”’д.о.о. Ваљево, Златиборска 14, матични број 17181840, ПИБ 100076660

Процењена вредност јавне набавке износи 83.300,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 85.136,25 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 79.750,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 05.06.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 11.06.2019. године.

Уговор је закључен до 31.07.2019.године .

Scroll To Top