ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 29)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за јавну набавку геодетске услуге

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку геодетске услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: ... Read More »

Набавка канцеларијског материјала

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-12/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка канцеларијског материјала , ... Read More »

Набавкa услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању саобраћајне ... Read More »

Хватање, уклањање паса са јавних површина

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање ... Read More »

Набавка материјала за јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-11/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за јавно осветљење ... Read More »

Jавнa набавкa геодетскe услуге

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-8/2019 Број одлуке: 404-8//2019 Датум: 11.02.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Тесла систем 2016 ... Read More »

Jавнa набавкa обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-6/2019 Број одлуке: 404-6/2019 Датум: 11.02.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу G4S Secure Solutions ... Read More »

Набавка обезбеђивање и означавање суседне кривине

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-9/2019 Број одлуке: 404-9/2019 Датум:11.02.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ... Read More »

Услуга стручног надзора на радовима на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-5/2019 Број одлуке: 404-5/2019 Датум: 05.02.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Пут“ предузетник ... Read More »

Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-7/2019 Број одлуке: 404-7/2019 Датум: 06.02.2019. године  На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина доноси  ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Хигијена Томић“ Рубрибреза, ... Read More »

Scroll To Top