ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање заштитне ограде у Карађорђевој улици (крак према радио Осечини)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање заштитне ограде у Карађорђевој улици (крак према радио Осечини)

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке постављање заштитне ограде у Карађорђевој улици (крак према радио Осечини) услуге – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-26/2019,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-26/2019 са СР ”Антикор” Војислав Адамовић ПР, Сопот, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154

Процењена вредност јавне набавке износи 291.020,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 350.000,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 289.000,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 14.06.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 26.06.2019. године.

Уговор је закључен до 31.07.2019.године .

Scroll To Top