ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина-издвојено одељење у Пецкој

Реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина-издвојено одељење у Пецкој

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У отвореном поступку јавне набавке извођење радова на реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина-издвојено одељење у Пецкој,радови, ознака из општег речника јавне набавке:  45454000 – радови на реконструкцији,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:

  • број 404-20/ 2019 са понуђачима: носилац посла : Инграл – Неимар д.о.о. Љубовија , Омладинска бб, матични број 20388030, ПИБ 105456021 (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе :
  1. СЗР Zero Cord, Весна Росић ПР, Мала Јежевица, Пожега, матични број 61964428, ПИБ 105755589

Уговорена вредност јавне набавке износи 5.709.336,00   дин.без ПДВ-а, односно 6.851.203,20 динара са ПДВ-ом

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена 5.709.336,00   дин.без ПДВ-а и најнижа понуђена цена 5.709.336,00   дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 15.05.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 05.06.2019. године.

Уговор је закључен до примопредаје радова.

Scroll To Top