ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Oдржавања јавног осветљења са набавком материјала за јавно осветљење

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Oдржавања јавног осветљења са набавком материјала за јавно осветљење

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке услуга одржавања јавног осветљења са набавком материјала за јавно осветљење, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 50232100-1, број ЈН 404-17/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-17/2022 са понуђачем  Електроинсталатерска радња Бранко Бајић Осечина, Остружањ, матични број 63920479,  ПИБ 109093975

Уговорена вредност јавне набавке износи 998.200,00 динара без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена  износи 1.102.650,00  динара, а најнижа износи 998.200,00 дин динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 26.04.2022. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 06.05.2022. године.

Уговор је закључен до 31.12.2022.године.

Scroll To Top