ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 8)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОДЛУКУ о додели уговора: Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом у варошици Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404 -39/2021 Број одлуке: 404 -39/2021 Датум: 26.10.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), в.д.начелника Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Еколог д.о.о. Београд, Мицкијевићева бр.4, ПИБ 100165572, матични број 07786123, ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: Набавка добара по пројекту “Да се грађани питају“

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404 -40/2021 Број одлуке: 404 -40/2021 Датум: 25.10.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), в.д.начелника Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Металстил МГ Платичево, Жељезничка 59а, матични број 62537647, ПИБ 107155294, ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: Постављање соларних светиљки на Гвозденом мосту на реци Јадар у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404 -38/2021 Број одлуке: 404 -38/2021 Датум: 25.10.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), в.д.начелника Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу) код ОШ Осечина и Пецка

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу) код ОШ Осечина и Пецка, добра, број ЈН 404-36/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-36/2021 са понуђачем ... Read More »

Набавка и постављање соларних светиљки на Гвозденом мосту на реци Јадар у Осечини

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Број:404-38/2021 Дана:11.10.2021. ОСЕЧИНА ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку: набавка и постављање соларних светиљки на Гвозденом мосту на реци Јадар у Осечини, добра, назив и ознака из ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА На основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, ... Read More »

ОДЛУКA о додели уговора: Постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу)

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404 -36/2021 Број одлуке: 404 -36/2021 Датум: 20.09.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични ... Read More »

Израда Локалног плана управљања отпадом општине Осечина за период 2021-2030

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда Локалног плана управљања отпадом општине Осечина за период 2021-2030, набавка на коју се закон не примењује, услуге, наручилац је ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: набавка контејнера

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка контејнера, набавка на коју се закон не примењује, радови, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Kонтрола квалитета површинских вода у рекама II реда

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке контрола квалитета површинских вода у рекама II реда, услуге, број ЈН 404-28/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-28/2021 са понуђачем Институт за заштиту на ... Read More »

Scroll To Top