ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда и монтажа бициклистичких путоказних табли

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда и монтажа бициклистичких путоказних табли

Општина Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, за јавну набавку израда и монтажа бициклистичких путоказних табли, број ЈН 404-30/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-30/2022 са СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063.

Уговорена вредност јавне набавке износи 333.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена у износи 480.060,00 динара, а најнижа износи 333.000,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 10.06.2022. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 30.06.2022. године.

Уговор је закључен до извршења предметне услуге

Scroll To Top