ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 7)

Архива из : јавне набавке и огласи

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2022. години

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2022. години Образац 1- Буџет пројекта Образац 1- Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања (2) Образац 2–наративни и финансијски извештај Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: израда пројектно техничке документације рехабилитације локалног пута кроз место Јаловик

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-3/2022 Број одлуке: 404-3/2022 Датум: 25.01.2022. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Aseco Engineering д.о.о. Ваљево, ТЦ Колубара 2, локал 12, матични број 21236748, ПИБ 109755577 ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: набавка сигурносних седишта за новорођену децу

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-2/2022 Број одлуке: 404-2/2022 Датум: 25.01.2022. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Una Mega Shop ZTR Ваљево, Владике Николаја 35/А ламела Б, матични број63038202, ПИБ 107855381 ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: израда пројектно техничке документације реконструкције школског објекта ОВЦ “Браћа Недић“ Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-1/2022 Број одлуке: 404-1/2022 Датум: 24.01.2022. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу AV Studio Arch & Design doo Београд Јурија Гагарина 149А, матични број 21742538 ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 13. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ: РЕПУБЛИЧКИ РЕФЕРЕНДУМ РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Одлуком Председника Народне скупштине Републике Србије, РС број 80 од 30.11.2021. „Службени гласник“ РС 115/2021 од 30.11.2021. године, расписан је РЕПУБЛИЧКИ РЕФЕРЕНДУМ РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, за 16. ЈАНУАР 2022. године. На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 104/2009 и ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом у варошици Пецка

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом у варошици Пецка, број ЈН 404-39/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-39/2021 са понуђачем ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржављнје дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржављнје дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина, услуге, ознака из општег речника јавне набавке 79410000-1 услуге саветовања ... Read More »

СПОРТСКИ САВЕЗ – ЈАВНИ КОНКУРС: За подношење годишњих програма за 2022. годину

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-1-7/2021 Датум: 15.11.2021. године На основу члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) и члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина („Општински службени гласник“ ... Read More »

Набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина

јавно осветљење

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-41/2021 Дана:05.11.2021.год. ОСЕЧИНА _______________________________ _________________ ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку: Набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система ... Read More »

Scroll To Top