ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 5)

Архива из : јавне набавке и огласи

О Д Л У К У о изменама и допунама  конкурсне документације: пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”

На основу чл.63.Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступцима јавних набавки добара ( ”Службени гласник РС” бр.111/15) председник општине Осечина доноси О Д Л У К У о изменама и допунама  конкурсне документације I У конкурсној документацији јавне ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој, услуге, ознака из општег речника јавне набавке:  90731100-управљање квалитетом ... Read More »

Услуга стручног надзора извођења радова на регулацији реке Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке услуга стручног надзора извођења радова на регулацији реке Пецка, услуге, ознака из општег речника јавне набавке:  ... Read More »

ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Oglas Read More »

Уништавање комараца на територији општине Осечина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-32/2019 Дана:02.07.2019. ОСЕЧИНА  ПРЕДМЕТ:  Позив за достављање понуде   Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку: уништавање комараца на територији општине Осечина, услуге. Спецификација услуге: узбијање одраслих форми комараца; третман вршити са земље – ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање заштитне ограде у Карађорђевој улици (крак према радио Осечини)

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке постављање заштитне ограде у Карађорђевој улици (крак према радио Осечини) услуге – набавка на коју ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС За подношење годишњих програма за 2020. годину

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-1-5/2019 Датум: 25.06.2019. године На основу члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) и члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина („Општински службени гласник“ ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Стратегије развоја туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда Стратегије развоја туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024 , услуге – набавка на коју ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење грађевинских радова на регулацији реке Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке извођење грађевинских радова на регулацији реке Пецка -радови, ознака из општег речника јавне набавке:  45246000-радови ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина-издвојено ... Read More »

Scroll To Top