ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 5)

Архива из : јавне набавке и огласи

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2022. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Zahtev za učešće u programu stručna praksa 2022 JAVNI POZIV-STRUČNA PRAKSA 2022 Izveštaj o prisutnosti za program stručna praksa 2022 Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2022. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

OBRAZAC BIZNIS PLANA 2022 Konkurs samozapošljavanje 2022 Read More »

Решење о образовању комисије за оцену медијских пројеката у 2022

Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Едукација младих у вези безбедности саобраћаја

Општинa Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке едукација младих у вези безбедности саобраћаја, услуге,  број ЈН 404-14/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-14/2022 са понуђачем  STOP SPEED d.o.o. Уб, Алексића имање бр.7, матични број 20514469, ... Read More »

Услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

Општина Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева, услуге – набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-9/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда пројектно техничке документације реконструкције школског објекта ОВЦ “Браћа Недић“ Осечина

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке Израда пројектно техничке документације реконструкције школског објекта ОВЦ “Браћа Недић“ Осечина, услуге – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-1/2022,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРA: Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње путева и улица

НАРУЧИЛАЦ:Општина  Осечина Број ЈН: 404-9/2022 Број одлуке: 404-9//2022 Датум: 24.02.2022. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Aseco Engineering d.o.o.Ваљево, Узун Миркова 4, матични број 21236748, ПИБ 109755577,  понуда број 17 од ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка сигурносних седишта за новорођену децу

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу, добра – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-2/2022,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-2/2022 са Una ... Read More »

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2022. години

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2022. години Образац 1- Буџет пројекта Образац 1- Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања (2) Образац 2–наративни и финансијски извештај Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: израда пројектно техничке документације рехабилитације локалног пута кроз место Јаловик

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-3/2022 Број одлуке: 404-3/2022 Датум: 25.01.2022. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Aseco Engineering д.о.о. Ваљево, ТЦ Колубара 2, локал 12, матични број 21236748, ПИБ 109755577 ... Read More »

Scroll To Top