ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 3)

Архива из : јавне набавке и огласи

Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-10/2020 Број одлуке: 404-10/2020 Датум: 28.02.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Ауто-Сигнал ... Read More »

Обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, услуге, ознака из општег речника ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга одржавања јавног осветљења

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-7/2020 Број одлуке: 404-7/2020 Датум: 25.02.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР Фер партнер Осечина, ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-11/2020 Број одлуке: 404-11/2020 Датум: 25.02.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР ”Зебра” Козличић, Бранковина, матични број ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка материјала за јавно осветљење

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-9/2020 Број одлуке: 404-9/2020 Датум: 25.02.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Mak Trade Group ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Геодетскe услуге

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-6/2020 Број одлуке: 404-6//2020 Датум: 20.02.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Биро за геодезију ... Read More »

ОДЛУКУ о обустави поступка јавне набавке: Набавку горива коришћењем дебитне картице

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-5/2020 Број одлуке: 404-5/2020 Датум: 19.02.2020. године На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе општине Осечина доноси ОДЛУКУ о обустави поступка јавне набавке мале вредности ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности набавка ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка, радови, ознака из општег речника јавне набавке: 45261000 ... Read More »

Записник комисије јавног конкурса за финансирање програма удружења

Записник Read More »

Комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020.години

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС” бр.129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 ), члана 67. Статута општине Осечина (”Општински службени гласник ”број 4/2019), члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (”Општински службени гласник” бр.10/08), Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној ... Read More »

Scroll To Top