ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 3)

Архива из : јавне набавке и огласи

КОНКУРС за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2023. години

Образац 1 – пријава – буџет пројекта Образац 1- Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања Образац 2 – обрачун – наративни и финансијски извештај Образац 2 – обрачун -финансијски извештај о реализацији пројекта На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2023. ГОДИНИ

Javni konkurs_NVO_2023. Obrazac 1_Prijava na javni konkurs Obrazac 2_Predlog programa ili projekta Obrazac 3_Predlog budžeta Obrazac 4_Izjava У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

Javni konkurs_Kultura_2023. Obrazac 1_Prijava na javni konkurs Obrazac 2_Predlog programa ili projekta Obrazac 3_Predlog budžeta Obrazac 4_Izjava o ispunjenosti uslova konkursa У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), чл. 76. Закона о култури („Службени ... Read More »

О Д Л У К А О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС за професоре спорта и физичког васпитања

Спортски савез Осечина Карађорђева бр. 78 14253 Осечина Број: 66-1-1/2023 Датум: 01.02.2023. године На основу Одлуке Управног одбора Спортског савеза Осечина од 04.01.2021. године, Спортски савез Осечина расписује ЈАВНИ КОНКУРС за професоре спорта и физичког васпитања- реализаторе ваннаставних спортских активности   Спортски савез „Осечина“ расписује Jавни конкурс за професоре спорта и ... Read More »

Контрола квалитета површинских вода у рекама II реда

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-2/2023 Број одлуке: 404-2/2023 Датум: 24.01.2023. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине  Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5, матични број 17272543, ПИБ 101899368,  у поступку ... Read More »

Набавка сигурносних седишта за новорођену децу

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-1/2023 Број одлуке: 404-1/2023 Датум: 24.01.2023. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Una Mega Shop ZTR Ваљево, Владике Николаја 35/А ламела Б, матични број63038202, ПИБ 107855381 у ... Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОД.

На основу члана 2, 5, 9 и 10. Одлуке о стипендирању студената („Општински службени гласник“ бр. 9/2015), Комисија за доделу стипендија Скупштине општине Осечина на седници одржаној дана 04.01.2023. године, одлучила је да распише К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОД. Конкурс ... Read More »

План јавних набавки 2022

План јавних набавки и измене јавних набавки 2022 Правилник Правилник План План План Измена Измена Измена Измена Измена Измена Измена Измена Измена Измена   Read More »

JAVNI KONKURS za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Osečina za 2022. godinu

Predmet finansiranja obuhvata sledeće: Nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije ... Read More »

Scroll To Top