ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 2)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавке канцеларијског материјала

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке канцеларијског материјала, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 30192000, број ЈН 404-12/2020, наручилац ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Геодетске услуге

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку геодетске услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: ... Read More »

Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина, www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-17/2020, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка ... Read More »

ПОЗИВ за подношење понуде: Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

konkursna dokumentacija На основу члана 55. став 1. тачка 2., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-16/2020, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је хватање, уклањање ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: Постављање и замена лежећих полицајца у зону ОШ у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-14/2020 Број одлуке: 404-14/2020 Датум: 06.03.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-13/2020 Број одлуке: 404-13/2020 Датум: 03.03.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу НИС а.д. Nови Сад ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка канцеларијског материјала

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-12/2020 Број одлуке: 404-12/2020 Датум: 02.03.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, ... Read More »

Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-10/2020 Број одлуке: 404-10/2020 Датум: 28.02.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Ауто-Сигнал ... Read More »

Обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, услуге, ознака из општег речника ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга одржавања јавног осветљења

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-7/2020 Број одлуке: 404-7/2020 Датум: 25.02.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР Фер партнер Осечина, ... Read More »

Scroll To Top