ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 4)

Архива из : јавне набавке и огласи

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ: Продаја непокошене биљне масе на КП. БР. 3530/9

На основу члана 15. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ број 4/2019), општина Осечина, Комисија за спровођење поступка јавног надметања  ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ  Које ће се одржати дана 07.06.2022. године (уторак) са почетком у 11 сати, у сали Скупштине општине, ул. Карађорђева бр. 114 у Осечини. Предмет јавног надметања ... Read More »

Записник комисије за оцену пројеката по Конкурсу за суфинсирање производње медијских садржаја у 2022.год

Read More »

Решење о расподели дотација невладиним организацијама

Read More »

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката из области јавног информисања у 2022.години

Read More »

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Осечина

У оквиру реализације Програма енергетске санације  породичних кућа и станова које спроводе јединице локалне самоуправе за 2022. годину а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2022. годину у складу са чланом 15. Програма, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Ревизија програма заштите животне средине

Општина Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, за јавну набавку ревизија програма заштите животне средине, број ЈН 404-28/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-28/2022 са Тесла систем 2016 Максимовић ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Oдржавања јавног осветљења са набавком материјала за јавно осветљење

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке услуга одржавања јавног осветљења са набавком материјала за јавно осветљење, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 50232100-1, број ЈН 404-17/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-17/2022 са понуђачем  Електроинсталатерска радња ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање и замена лежећих полицајаца (три у улици Вука Караџића и по један у Обилићевој и Хајдук Вељковој) са пратећом вертикалном сигнализацијом

Општина Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке постављање и замена лежећих полицајаца (три у улици Вука Караџића и по један у Обилићевој и Хајдук Вељковој) са пратећом вертикалном сигнализацијом, услуге,  број ЈН 404-13/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: Набавке на коју се закон не примењује мониторинг буке у  Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-19/2022 Број одлуке: 404-19/2022 Датум:05.05.2022. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине  Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Институт за безбедност и  сигурност на раду д.о.о.  Нови Сад, Косте Рацина бр.19, матични број 08775265, ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2021.годину

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-20/2022 Број одлуке: 404-20/2022 Датум: 05.05.2022. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Parker Russell д.о.о.    Београд, Јабланичка 184a, матични број 21197041, ПИБ 109517009, у поступку јавне набавке : ... Read More »

Scroll To Top