ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 6)

Архива из : јавне набавке и огласи

ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

zakup-zemljista Read More »

Уређење набавка садница за пошумњавање

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-37/2019 Број одлуке: 404-37/2019 Датум:13.08.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ”Micelini” д.о.о. Ваљево ... Read More »

Услуга надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ „БРАЋА НЕДИЋ“, топловода и топлотних подстаница у Осечини

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) општина Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-40/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, je услуга надзора изградње котларнице на дрвну сечку ... Read More »

Услуга личног пратиоца детета број

На основу  чл. 39a) , 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон)  , припремљен је дана 09.08.2019. године,  П О З И В за достављање понуда у поступку јавне набавке  –  Услуга личног пратиоца детета број  404-39/2019 Предметна конкурсна документација ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Уређење заштитног појаса локалних путева

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке уређење заштитног појаса локалних путева, услуге, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда пројекта локалног пута за Сирдију

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда пројекта локалног пута за Сирдију Л=3050м, услуге, наручилац је донео одлуку о додели уговора на ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда пројекта пројекта локалног пута за Сирдију Л=3050м

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-36/2019 Број одлуке: 404-36/2019 Датум:26.07.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда пројекта безбедности саобраћаја у зонама школа на путевима II А и II Б реда

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-35/2019 Број одлуке: 404-35/2019 Датум:24.07.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Ђорђе Врањеш ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Уништавање комараца на територији општине Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке уништавање комараца на територији општине Осечина, услуге, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу ... Read More »

ЗАПИСНИК КОМИСИЈE ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2019. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

zapisnik komisije za subvencije zaposaljavanje samosap Read More »

Scroll To Top