ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Превентивна дератизација

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Превентивна дератизација

Општина Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке превентивна дератизација, услуге,  број ЈН 404-22/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-22/2022 са понуђачем  Еко- Дез д.о.о. Београд, Вукасовићева бр.55, матични број 17054635, ПИБ 100173343

Уговорена вредност јавне набавке износи 245.300,00 динара без ПДВ-а (ослобођено плаћања пореза у складу са чл.25.Закона о ПДВ-у)

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена  износи 409.500,00 динара, а најнижа износи 245.300,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 18.05.2022. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 02.06.2022. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top