ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израде идејног решења просторног и функционалног унапређења јединственог управног места

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израде идејног решења просторног и функционалног унапређења јединственог управног места

Општина Осечина, www.osecina.com објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

 

У поступку јавне набавке израде идејног решења просторног и функционалног унапређења јединственог управног места, услуге,  број ЈН 001246082 2024 06420 004 002 405 023, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 001246082 2024 06420 004 002 405 023 са понуђачем  Смарт д.о.о. Краља Александра бр.12, матични број 08709785, ПИБ 101702658

 

Уговорена вредност јавне набавке износи 800.000,00 динара без ПДВ-а

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена  износи  920.000,00 динара, а најнижа износи 800.000,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 16.04.2024. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 26.04.2024. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top