ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

Услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

Општина Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева, услуге – набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-9/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-1/2022 са AV Studio Arch & Design doo Београд Јурија Гагарина 149А, матични број 21742538 , ПИБ 112802025

Процењена вредност износи 833.333,00 динара без ПДВ-а

Уговорена вредност јавне набавке износи 0,92% у односу на уговорену вредност радова

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 1,2% у односу на уговорену вредност радова, а најнижа износи 0,92% у односу на уговорену вредност радова

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 24.02.2022. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 14.03.2022. године.

Уговор је закључен до 31.12.2022.године .

Scroll To Top