ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 11)

Архива из : јавне набавке и огласи

Јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „ДА СЕ ГРАЂАНИ ПИТАЈУ“

4 Obrazac za prijavu projekata 5 Budzet projekta Read More »

Конкурс за упис деце у Предшколску установу „Лане“ Осечина за радну 2021/2022. годину

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“ БРОЈ:131/2021 ДАТУМ:07.05.2021. О С Е Ч И Н А На основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017), члана 13. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. Гласник 18/10, 101/17, 113/17 -др. закон и 10/19), Правилника о ближим условима за ... Read More »

Набавка рачунара и рачунарске опреме

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-18/2021 Број одлуке: 404-18/2021 Датум: 29.04.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу RECIT д.о.о. Нови Београд, Шпанских бораца 24 б ВП5, матични број 20703539, ... Read More »

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2021. ГОДИНИ

Read More »

Конкурс самозапошљавање 2021. година

OBRAZAC BIZNIS PLANA 2021 Конкурс самозапошљавање 2021. година Read More »

Конкурс за суфинансирање Камата за 2021. годину

Конкурс за суфинансирање Камата за 2021. годину Read More »

Услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2020.годину

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-17/2021 Број одлуке: 404-17/2021 Датум: 12.04.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Lege Artis Audit д.о.о. Београд, Уздинска 39, матични број 21197041, ПИБ 109517009, у ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 60-18/2021 Дана: 24.03.2021. Осечина У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), чл. 76. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), чл. ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2021. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 60-18/2021 Дана: 24.03.2021. Осечина У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од ... Read More »

Услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2020.годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Број:404-17/2021 Дана:30.03.2021. ОСЕЧИНА ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2020.годину, услуге, назив и ознака из општег речника набавке: 79212000-3 ... Read More »

Scroll To Top