ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 13)

Архива из : јавне набавке и огласи

Кoнкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2021. години

Кoнкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2021. години Конкурс медији 2021 Решење о распоређивању средстава и Решење о расписивању конкурса Obrazac 1 – Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja 2021 Obrazac 1 – Budzet projekta 2021 Izjava_de_minimis_2021 2021 ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2021. ГОДИНИ

Награда Општине се додељује сваке године поводом прославе Дана општине Осечина – 16. априла за највреднија достигнућа у Општини у календарској 2020. години или за континуирани рад и укупне резултате рада у области: привреде; пољопривреде и руралног развоја; васпитно-образовног рада; стваралаштва ученика и студената; медицине и социјалне заштите; урбанизма, архитектуре ... Read More »

Набавка седишта за новорођену децу

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-1/2021 Број одлуке: 404-1/2021 Датум:18.01.2021. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Кобиг“ д.о.о. Београд, Народних ... Read More »

Набавка извођење грубих радова водовода и канализације и уградња столарије у ПУ Лане

Read More »

Набавка контејнера

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-39/2020 Број одлуке: 404-39/2020 Датум:11.12.2020. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019), председник општине Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу МНГ Пластик-Гогић доо Инђија,Краља Петра ... Read More »

Изградња тротоара у улици П.Ј.Комирићанца у Осечини

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке изградња тротоара у улици П.Ј.Комирићанца у Осечини , радови – набавка на коју се ... Read More »

Израда пројекта (елаборат хитних санационих радова) на рекама Драгодолка, Пецка и Царинка

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-38/2020 Број одлуке: 404-38/2020 Датум:30.11.2020. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује)   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Радосав Марјановић ... Read More »

Изградња тротоара у улици П.Ј.Комирићанца у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-37/2020 Број одлуке: 404-37/2020 Датум:23.11.2020. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Предузеће за ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС: за подношење годишњих програма за 2021. годину намењених пројектним активностима спортских организација

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-1-5/2020 Датум: 17.11.2020. године   На основу члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) и члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина („Општински службени ... Read More »

Постављање заштитне ограде у Карађорђевој улици

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-34/2020 Број одлуке: 404-34/2020 Датум:29.09.2020. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, ... Read More »

Scroll To Top