ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Kонтрола квалитета површинских вода у рекама II реда

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Kонтрола квалитета површинских вода у рекама II реда

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке контрола квалитета површинских вода у рекама II реда, услуге, број ЈН 404-28/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-28/2021 са понуђачем Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, Марка Миљанова 9 и 9А, матични број 08112517, ПИБ 101708085
Уговорена вредност јавне набавке износи 222.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 264.000,00 динара, а најнижа износи 222.000,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 02.08.2021. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 20.08.2021. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top