ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка сигурносних седишта за новорођену децу

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка сигурносних седишта за новорођену децу

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу, добра – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-2/2022,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-2/2022 са Una Mega Shop ZTR, Ваљево, Владике Николаја 35/А Ламела Б,  матични број 63038202, ПИБ 107855381.

Уговорена вредност јавне набавке износи 499.800,00 динара без ПДВ-а, односно 599.760,00 динара

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена износи 625.800,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 499.800,00 динара без ПДВ-а

Наручила је донео Одлуку о додели уговора дана 25.01.2022. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 08.02.2022. године.

Уговор је закључен до испоруке предметних добара .

Scroll To Top