ВЕСТИ:
Почетна / вести / ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗБОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗБОРИ

Одлуком Председника Републике Србије ПР бр. 26 од 15.02.2022. године, „Службени гласник“ РС 22/2022 од 15.02.2022. године расписани су ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, за 3. АПРИЛ 2022. године.
На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 104/2009 и 99/2011), Општинска управа општине Осечина, као орган надлежан за ажурирање дела бирачког списка за подручје општине Осечина
ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ ДА ЈЕ ИЗЛОЖИЛА ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА И ПОЗИВА ГРАЂАНЕ КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК И ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ИЛИ БРИСАЊЕ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА, ИЗМЕНУ, ИСПРАВКУ ИЛИ ДОПУНУ ПОДАТАКА У БИРАЧКОМ СПИСКУ, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ПОЧЕВ ОД 16. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ ДО 18. МАРТА 2022. ГОДИНЕ У 24 ЧАСА, КАДА ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ВОЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА.
Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани, уз прилагање законом прописаних доказа за вршење промена, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом.
Обавештавају се грађани да могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (до 12. марта 2022. године), поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије гласати према месту боравишта у земљи ( изабрано место гласања).
Обавештавају се грађани да могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (до 12. марта 2022. године), поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству.
Позивају се малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора да могу извршити увид у део бирачког списка, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице, уз прилагање потребних доказа.
УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ГРАЂАНИ МОГУ ИЗВРШИТИ У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА, КАРАЂОРЂЕВА 114, 2. СПРАТ КАНЦЕЛАРИЈА БР. 23, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 7:30 ДО 15:30 ЧАСОВА, А У ВАНРАДНО ВРЕМЕ, КАО И СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ ПОЗВАТИ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ У ОПШТИНИ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА 064/8136918.
Обавештавају се грађани да решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа до закључења бирачког списка, односно до 18. марта 2022. године до 24 часа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора Министарству за државну управу и локалну самоуправу ( 30. марта 2022. године у 24 часа).

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Младенка Ненадовић
Осечина 15. фебруар 2022. године
Број 208-02/2022-1

ROKOVNIK ZA VRSENJE IZBORNIH RADNJI

Scroll To Top