ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 22)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка сигурносних седишта за новорођену децу

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу , добра – набавка на коју се закон ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Одељење за комунално-стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Број: 501-5/2020 Датум: 04.02.2020. О С Е Ч И Н А Општинска управа Осечина, Одељење за комунално-стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 10. став 7. и члана 29. став 1. ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији ДЗ Пецка,

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-3/2020 Број одлуке: 404-3/2020 Датум:28.01.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Дрина Пројект“ ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2020. ГОДИНИ Награда Општине се додељује сваке године поводом прославе Дана општине Осечина – 16. априла за највреднија достигнућа у Општини у календарској 2019. години или за континуирани рад и укупне резултате рада у области: привреде; пољопривреде и руралног ... Read More »

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020

PlanZaPortal-OUOSECINA2020 НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-1 Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА : Набавка сигурносних седишта за новорођену децу

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-2/2020 Број одлуке: 404-2/2020 Датум:23.01.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-41/2019 Број одлуке: 404-41/2019 Датум: 17.01.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник општине Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ДЕС д.о.о. Ваљево, Даничићева бр.11, матични број ... Read More »

Koнкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања

obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja obrazac-2–narativni i finansijski-deo-izvestaja Образац 1- Буџет пројекта Образац 1- Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 060-1/2020 Дана: 14.01.2020. Осечина У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), чл. 76. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), чл. ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2020. ГОДИНИ

Obrazac 1_Prijava na javni konkurs Obrazac 2_Predlog programa ili projekta Obrazac 3_Predlog budžeta Obrazac 4_Izjava РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 060-1/2020 Дана: 14.01.2020. године Осечина У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), ... Read More »

Scroll To Top