ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији ДЗ Пецка

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији ДЗ Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке услуге, набавка на које се закон не примењује, услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији ДЗ Пецка, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци:
– број 404-3/2020 са понуђачем “Дрина Пројект“ д.о.о. Љубовија, Стојана Чупића бр.16, матични број 20956143, ПИБ 108226372
Уговорена вредност јавне набавке износи 1,95% у односу на укупну вредност радова односно оквирно у односу на процењену вредност 487.667,00 дин. без ПДВ-а

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена 1,99% у односу на укупну вредност радова односно оквирно у односу на процењену вредност 497.670,07 дин. без ПДВ-а и најнижа понуђена цена 1,95% у односу на укупну вредност радова односно оквирно у односу на процењену вредност 487.667,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 28.01.2020. године.

Уговор са наведеним понуђачем закључен је дана 05.02.2020. године.

Уговор је закључен до примопредаје изведених радова.

Scroll To Top