ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Одељење за комунално-стамбене послове,
урбанизам, грађевинарство
и заштиту животне средине
Број: 501-5/2020
Датум: 04.02.2020.
О С Е Ч И Н А

Општинска управа Осечина, Одељење за комунално-стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 10. став 7. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник број: 135/04 и 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носиоц пројекта Општина Осечина, Улица Карађорђева бр.78, поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградње Котларнице на дрвену сечку, на кат. парцели бр. 4340/3 КО Осечина, на територији општине Осечина.
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, будући да се за наведене карактеристике пројекта и уз примену важећих техничких норматива и стандарда, као и услова заштите које су утврђене наведеним решењем, не очекују значајни негативни утицај на животну средину у току коришћења пројекта.
Донето решење заснива се на анализи захтева, опису пројекта, локацији објекта, при чему је орган имао у виду нарочито локацију пројекта и прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи I и II пројеката за које је обавезна односно, за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08).
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење сваког радног дана од 8-9 часова, у просторијама Одељење за комунално-стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Општинске управе Осечина, улица Карађорђева бр: 114, други спрат, соба 21.
Заинтересована јавност, органи и организације у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своје мишљење о донетом решењу.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

Scroll To Top