ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 18)

Архива из : јавне набавке и огласи

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2020. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

JAVNI POZIV-STRUČNA PRAKSA 2020 zahtev za stručnu praksu 2020 Read More »

Набавка и постављање саобраћајних знакова са унутрашњом лед расветом

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-23/2020 Број одлуке: 404-23/2020 Датум: 15.06.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ... Read More »

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Општинска управа Осечина Адреса: Карађорђева 78 Број: 404-8/2020 Датум:11.06.2020. године Осечина На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ број 404-8/2020 од 02.04.2020. ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Превентивна дератизација

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-22/2020 Број одлуке: 404-22/2020 Датум:08.06.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Еко – ... Read More »

Услуге ревизије финансијског извештаја Општинске управе Осечина за 2019. годину

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке услуге ревизије финансијског извештаја Општинске управе Осечина за 2019. годину, назив и ознака из ... Read More »

РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 7. Одлуке о буџету општине Осечина за 2020. годину (“Општински службени гласник“, број 9/2019) ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавке набавка брзинског дисплеја

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка брзинског дисплеја, добра, набавка на коју се закон не примењује, наручилац је донео одлуку ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка брзинског дисплеја

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-20/2020 Број одлуке: 404-20/2020 Датум:22.05.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, ... Read More »

Решење о расподели средстава за суфинасирање медија у 2020. години

1. Rešenje veća o raspodeli sredstava po konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja u 2020 godini 2. Zapisnik o radu stručne komisije za ocenu projekata i davanje predloga o raspodeli sredstava po konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja u 2020 godini 3. Predlog komisije o raspodeli ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица ... Read More »

Scroll To Top